Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR”

Miłków 138, 58-535 Miłków

tel. 75 7610 227

Dyrektor- Leonard Jaskółowski

e-mail sekretariat@dpsjunior.pl