INFORMACJA  Z  SESJI   OTWARCIA  OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2019 / 2020 do kotłowni administrowanych przez Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie spełniającego parametry normy jakościowej DIN plus/A1  w okresie od listopada 2019 r do listopada 2020 r, prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR”, Miłków 138, 58-535 Miłków.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 194 000 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) z VAT.  Informuję, że w dniu 28 października 2019 r. o godz. 1015 w Domu Pomocy Społecznej JUNIOR, Miłków 138, 58-535 Miłków odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

VAT

%

Cena oferty Brutto za

1 tonę

Cena ofert brutto za całość

Termin realizacji

Certyfikat

DIN PLUS

„Węglopasz” Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6

60-648 Poznań

23

854,85
213712,50

72

TAK

POLI TRADE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5, 43-100 Tychy

23

959,40
239850,00

72

TAK

Biomasa Partner group Sp. z o.o.

Modła Kolonia 5d, 62-571 Stare Miasto

23

947,10
236775,00

96
TAK

sporządził:        

Janusz Mróz – przewodniczący komisji

Anna Kuliś – członek komisji

——————————————————————–

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „JUNIOR” w Miłkowie, 58-535 Miłków 138

znak sprawy: DPS/ZP/2/2019

Ogłasza ponownie przetarg nieograniczony na: Dostawy pelletu w sezonie grzewczym 2019 / 2020 do kotłowni administrowanych przez Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie spełniającego parametry normy jakościowej DIN plus/A1 w okresie od listopada 2019 r do listopada 2020 r

Załączniki do pobrania:

SIWZ_16_10_2019.pdf

załaczniki_siwz_16_10_2019.doc